Kunnskapsløftet

Artikkelstart

Kunnskapsløftet er en skolereform i grunnskolen og videregående opplæring vedtatt av Stortinget i juni 2004. Reformen ble innført fra høsten 2006 og førte til endringer i læreplaner, vurderingssystemer og struktur.

Fagplaner

Med kunnskapsløftet ble det innført nye læreplaner for alle fag med klare kompetansemål.

Det ble lagt vekt på grunnleggende ferdigheter: å kunne uttrykke seg muntlig, kunne lese, kunne uttrykke seg skriftlig, kunne regne og kunne bruke digitale verktøy. Ferdighetene ble integrert i læreplanene for alle fag på ulike nivåer.

De nye læreplanene ble innført skrittvis, først for 1.-9 trinn og VGS 1 høsten 2006 og så siden for 10. trinn, VGS 2. og til slutt VGS 3 høsten 2008. Våren 2010 avla det første ordinære kullet fag- eller svenneprøven etter nye læreplaner.

Grunnskolen

Grunnskolen ble inndelt i et barnetrinn (1.–7. trinn) og et ungdomstrinn (8.–10. trinn).

Systematisk lese- og skriveopplæring ble startet i 1. klasse. Et andre fremmedspråk ble obligatorisk på ungdomstrinnet. Elevene skulle få opplæring i tysk, fransk, spansk, russisk eller et annet ikke-europeisk språk.

Teknologi og design ble innført som et tverrfaglig emne på barne- og ungdomstrinnet, og skoler som ønsker det, kan starte forsøk med filosofi som fag.

Elevene i ungdomsskolen skulle kunne prøve seg på noe av pensum i videregående opplæring (programfag). Den enkelte skole fikk frihet til å disponere inntil 25 % av timene i de enkelte fag for å kunne styrke elevtilpasset opplæring.

Videregående

Strukturen i videregående opplæring ble ikke endret. Det ble imidlertid nye betegnelser og sammensetninger av fag. Videregående opplæring fikk tre studieforberedende og ni yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Vurdering og nasjonale prøver

Et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem med nasjonale prøver ble innført for å gi skolen kunnskaper som kan brukes som utgangspunkt for endring og utvikling.

Utdanningsdirektoratet fikk i oppdrag å føre tilsyn med skoleverket og støtte opp om og veilede skolene. Nettstedet Skoleporten skulle bidra til dette ved å samle data fra den enkelte skole og formidle dette til allmennheten. For å gi elever og lærlinger bedre tilpasset opplæring skulle det settes i verk omfattende tiltak for kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og instruktører.

Forberedelser

Reformen ble forberedt av det såkalte Kvalitetsutvalget, under ledelse av Astrid Søgnen (Søgnenutvalget). Utvalget ble nedsatt i oktober 2001 og fikk endret mandat under regjeringsskiftet samme høst. Utvalget la frem sin hovedinnstilling I første rekke – forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle i 2003.

Regjeringen fremmet sitt forslag til reform i St.meld. nr. 30 (2003–2004) Kultur for læring.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (1)

skrev Renate Banschbach Eggen

Korrektur:
Under Eksterne lenker:
NOU 2013:16 bør endres til NOU 2003:16

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg