Lærerhøyskole, høyskole som gav utdanning til førskolelærer, allmennlærer eller faglærer. Lærerhøyskolene ble 1994 innlemmet i det statlige høyskolesystemet, gjerne som egne avdelinger ved høyskolene; se høyskole.