Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Artikkelstart

Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring ble innført i grunnskolen på alle årstrinn i løpet av en treårsperiode fra skoleåret 2006/07 i forbindelse med gjennomføringen av skolereformen Kunnskapsløftet. Læreplanen omfatter: 1) en generell del som er felles for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring, og som angir overordnede mål for opplæringen og det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for opplæringen; 2) læringsplakaten, som inneholder hovedprinsipper for skolens og lærebedriftens opplæring av lærlinger og lærekandidater; 3) fag- og timefordeling; 4) læreplaner for fag i grunnskole og videregående opplæring.

Læreplanene for fagene inneholder formål, hovedområder, omtale av grunnleggende ferdigheter, kompetansemål og bestemmelser om sluttvurdering i faget. For fag som er felles for grunnskolen og videregående opplæring er læreplanene gjennomgående for hele den 13-årige grunnopplæringen. Formålet med fagene beskriver hensikten med opplæringen i fagene for den enkelte elev og for samfunnet. Kompetansemålene i læreplanene er formulert innenfor hvert fags hovedområde og er i hovedsak angitt etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen. I videregående opplæring er målene formulert for hvert årstrinn i de fleste fagene. Kompetansemålene angir hva elevene skal kunne etter endt opplæring på de forskjellige trinnene. Det er utarbeidet egne læreplaner for døve og sterkt tunghørte elever i tegnspråk som førstespråk, i fagene norsk, engelsk og rytmikk/drama. Det er utarbeidet en egen læreplan for samiske elever.

Læreplanene i fagene forutsetter at det konkrete innholdet i opplæringen, hvordan opplæringen skal organiseres og hvilke arbeidsmåter som skal brukes i opplæringen, bestemmes på lokalt nivå på den enkelte skole.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg