Analogi er i jussen at en lovregel blir brukt på et tilfelle som ikke er direkte nevnt i loven, men som ligner det som står i loven. Bruken av analogi skyldes at man prøver å behandle like tilfeller likt. Dette er for å forsøke å oppnå sammenheng i rettssystemet.

Faktaboks

Uttale
analogˈi

Et eksempel på analogi er tolkningen av gjeldsbrevloven. Lovteksten gjelder bare gjeldsbrev, men i en dom i 1957 anvendte Høyesterett loven også på andre fordringer, og det har siden da vært gjeldende rett.

Analogi anvendes av domstolene, av forvaltningsorganer og av alle andre som tolker lover hvor lovteksten ikke dekker alle likeartete tilfeller.

Lovtolkingsteknikker

Analogi er en av flere måter man kan tolke lover på. Noen av de andre teknikkene er:

Felles for alle tolkingsteknikkene er at begrepene brukes både om prosess og resultat.

  • Brukt om tolkningsprosessen, er analogi et argument for å behandle like tilfeller likt.
  • Brukt om tolkingsresultatet, er analogi å bruke en lovregel på et tilfelle som ikke er direkte nevnt i loven, men som ligner det som står i loven.

Analogi og antitese

Både analogisk og antitetisk tolking brukes om tilfeller som språklig sett faller utenfor lovteksten. Tolkes loven analogisk, blir tilfellet løst på samme vis som etter lovteksten, mens tilfellet blir løst motsatt eller annerledes dersom loven blir tolket antitetisk.

Analogi og utvidende tolking

Grensen mellom analogi og utvidende tolking er flytende. Ved analogi formulerer man gjerne et mer omfattende rettsprinsipp (ratio juris) som angjeldende lovregel må ansees som et utslag av, og så anvender man dette prinsippet i lignende forhold selv om det er på det rene at de som har skrevet loven, ikke har hatt disse forholdene for øye.

Begrensninger

Både i strafferetten og forvaltningsretten har man blitt mer forsiktige med å tolke og anvende lovbestemmelser analogisk. Det har blitt strengere krav til at straff eller inngrep overfor borgerne skal ha hjemmel i lov.

Spesielt i straffesaker er domstolene blitt stadig mer forsiktig med å anvende lovbestemmelser analogisk. Ordlyden skal jevnt over vise gjerningens straffbarhet. Det følger av lovprinsippet i strafferetten.

Hjemmelskravet er også blitt skjerpet i forvaltningsretten. Legalitetsprinsippet i forvaltningsretten begrenser muligheten til å tolke analogisk forvaltningsinngrep med tvilsom eller svak lovhjemmel.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Boe, Erik M. (2010). Innføring i juss, 3. utgave
  • Boe, Erik M. (2020). Grunnleggende juridisk metode, 4. utgave
  • Mæhle, Synne Sæther og Ragna Aarli (2017). Fra lov til rett

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg