Materiale, stoff, råstoff bestemt til å foredles, settes sammen, tildannes eller til bruk ved visse arbeider; emne, stoff som skal bearbeides tankemessig, vitenskapelig; i flertall: trevirke, byggevirke. Jf. materiell.