To kjemiske forbindelser med forskjellige egenskaper, men med samme molekylformel kalles for to isomere.

Vi klassifiserer isomere etter forskjellen mellom strukturformelen for to isomere. Strukturformelen viser hvordan atomene i forbindelsene er bundet sammen (konnektiviteten).

Tre konstitusjonsisomere

av Bjørn Pedersen. begrenset

To forbindelser som har samme molekylformel, men forskjellig konnektivitet er konstitusjonsisomere.

To konstitusjonsisomere

av Bjørn Pedersen. begrenset

  • cyanationet O=C=N- og fulminationet O=N=C-.(se cyansyre).
  • 2-metylpropan (trivialnavn isobutan) og butan.
  • De tre benzen-dikarboksylsyrene (trivialnavn ftalsyre) se figur.
  • Butan-1-ol og dietyleter: CH3CH2CH2CH2OH og (CH3CH2)2O.

To molekyler med samme konnektivitet, men hvor atomene er orientert forskjellig i rommet, er stereoisomere.

Kan man gå fra det ene molekylet til det andre ved å dreie om en eller flere enkeltbindinger kalles de to konformere (se konformasjon).

To konfigurasjonsisomere

av Bjørn Pedersen. begrenset

Om forskjellen på de to isomere skyldes orienteringen om en eller flere dobbeltbindinger sies de to molekylene å være konfigurasjonsisomere (tidligere kalt geometrisk isomere).

Eksempel. De to buten-2,3-disyrene (trivialnavn maleinsyre og fumarsyre) se figur.

Da er det to muligheter: de to molekylene kan være speilbilde av hverandre eller ikke. Hvis de er speilbilde av hverandre, og speilbildene er forskjellig som en høyre og venstre hanske, er de enantiomere (tidligere kalt optiske isomere og speilbildeisomere). Hver enantiomer sies å være kiral (fra hånd på gresk). To enatiomere har de samme fysiske og kjemiske egenskaper, men reagerer forskjellig med andre enatiomere og polarisert lys.

De to enantiomere av melkesyre

av Bjørn Pedersen. begrenset

Et C-atom i et molekyl som er bundet til fire forskjellige grupper sies å være et kiralt senter (tidligere kalt et asymmetrisk karbonatom). Et eksempel er 2-hydroksypropansyre (trivialnavn melkesyre) se figur.

Et molekyl som inneholder ett kiralt senter er kiralt mens et molekyl som inneholder to kirale sentra kan være kiralt, men er det nødvendigvis ikke. Et molekyl behøver ikke inneholde et kiralt senter for å være kiralt.

Hvis de to molekylene ikke er er speilbilde av hverandre er de diastereomere.To diastereomere har forskjellige kjemiske og fysiske egenskaper.

Jöns Jacob Berzelius kalte to forbindelser med lik sammensetning, men forskjellige egenskaper isomere. Han foreslo dette begrepet i 1832, og da betydde "lik sammensetning" lik bruttoformel.

Det har vært forskjellige navn på forskjellige typer isomere opp gjennom tidene. Vi følger her anbefalingene fra IUPAC fra 1996

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.