Rwanda er et bantuspråk som snakkes av ca. 12 millioner mennesker i Rwanda, Kongo, Uganda, Tanzania og Burundi. Språket er nært beslektet med rundi.