Amt og len i Norge

Amt er en regional inndeling som ble tatt i bruk i Danmark-Norge etter innføringen av eneveldet. Et amt var egentlig et embete eller embetsdistrikt, og i 1671 avløste det len og syssel som betegnelse på de sivile forvaltningsområdene i Norge og Danmark. I Norge ble amt og amtmann erstattet med fylke og fylkesmann fra 1. januar 1919. . Hele artikkelen