Amt og len i Norge

Amt, egentlig embete eller embetsdistrikt, avløste 1671 len og syssel som betegnelse på de sivile forvaltningsområder i Norge og Danmark. I Norge ble amt og amtmann erstattet med fylke og fylkesmann fra 1. januar 1919.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 23 artikler: