Raël foran en modell av en UFO
Ifølge Räel-bevegelsen kan vi motta stor visdom gjennom kontakt med utenomjordiske vesener. Her er bevegelsens leder foran en fullskala modell av en UFO han angivelig skal ha sett i 1973.
Kometen Hale-Bopp

UFO-religiøsitet er en form for religion eller åndelighet som bygger på påståtte observasjoner av UFO-er (uidentifiserte flygende objekter) og kontakt med romvesener. UFO-religiøsiteten har vokst frem i vestlige land siden 1950-tallet. UFO-religiøsitet kan forstås som en strømning innenfor alternativbevegelsen og har i tillegg til et fokus på teknologi blitt inspirert av teosofi, kanalisering og andre uttrykk for moderne okkultisme.

Historikk

Colibri
Ifølge antikk-astronaut-teori er noen gåtefulle naturformasjoner skapt av romvesener for flere hundre eller tusen år siden. Det gjelder blant annet nazcalinjene i ørkenen i det sørlige Peru.
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Det finnes beretninger om uidentifiserte flygende objekter langt tilbake i historien. En spesiell retning innenfor UFO-religiøsiteten beskjeftiger seg med «antikk astronaut-teori»: Forestillinger om at utenomjordiske vesener har besøkt Jorda i flere tusen år. Forkjempere for denne ideen mener blant annet at byggverk som Stonehenge, monolittene på Påskeøya og pyramidene i Egypt må være skapt med hjelp fra besøkende fra andre planeter. De hevder videre å ha funnet hieroglyfer som forestiller UFO-er i tekster fra Det gamle Egypt, en lukket portal til andre dimensjoner og nazca-linjer på bakken laget av utenomjordiske vesener i det sørlige Peru. Deler av UFO-religiøsiteten mener derfor å videreføre en lang historie av observasjon av og kommunikasjon med UFO-er og aliens (romvesener).

UFO-religiøsitet er likevel et moderne fenomen. Fremveksten av UFO-religiøsitet henger tett sammen med utviklingen av massemedier og teknologi på 1900-tallet. Beretninger om UFO-observasjoner i aviser og etter hvert på TV og internett har gjort at troen på besøk fra andre planeter har kunnet bli spredt til et bredt publikum. Avbildningene av UFO-er og utenomjordiske vesener speiler til dels den teknologiske utviklingen de siste hundre årene.

Utviklingen skjøt for alvor fart etter 1947, da det ble rapportert om flere UFO-observasjoner i USA. I juli 1947 skal en UFO ha styrtet ved Roswell i New Mexico. I kombinasjon med en feilaktig pressemelding førte dette en massiv interesse fra publikum og spekulasjoner om hemmelighold fra myndighetenes side. På 1950- og 1960-tallet ble det dannet flere organiserte grupper og trossamfunn som baserer seg på forestillinger om besøk fra fremmede planeter. Forestillinger om UFO-er og aliens har også blitt formidlet gjennom filmer, TV-serier, bøker og andre underholdningsmedier. Slike populærkulturelle fremstillinger har antakeligvis bidratt til å spre UFO-religiøsitet, som i dag kan forstås som en global bevegelse.

Kjente grupper og aktører

Det finnes i dag mange ulike grupper og aktører som fremmer UFO-religiøsitet. De mest kjente organiserte UFO-religionene er Aetheriussamfunnet og Raël-bevegelsen.

Aetheriussamfunnet ble grunnlagt i Storbritannia i 1955, etter at grunnleggeren, George King (1919-1997), angivelig skal ha mottatt kanaliserte budskap fra en utenomjordisk «kosmisk mester» kalt Aetherius. Medlemmer av bevegelsen hevder at de fortsatt mottar beskjeder fra utenomjordiske vesener i form av nyheter om hva som skjer i verdensrommet, og advarsler om problemer på Jorden. Gjennom meditasjon, bønn og pilegrimsferd til spesielt utpekte fjell kan de angivelig laste ned åndsfremmende energi fra UFO-er i verdensrommet.

Raël-bevegelsen ble grunnlagt i Frankrike av Claude Vorilhon (født 1946). Også denne gruppen hevder å ha kontakt med romvesener. For denne gruppen dreier det seg om et spesielt høyt utviklet folkeslag kalt Elohim, som tidligere skal ha kontaktet menneskene gjennom profeter som Moses, Jesus og Muhammed. Räel-bevegelsen venter på at Elohim skal returnere til Jorda og bygge et nytt og bedre samfunn, og kan dermed ses på som en millenaristisk bevegelse.

En annen kjent UFO-gruppe er sekten Heaven's Gate, som ble kjent da 39 medlemmer av sekten begikk kollektivt selvmord i 1997. Medlemmene trodde at det skjulte seg et romskip i halen til kometen Hale-Bopp, og at de kunne reise til denne ved å forlate livet på Jorda.

Mye av aktiviteten knyttet til UFO-religiøsitet skjer i relativt uorganisert form, og internett og bøker er sentrale formidlingskanaler. Forfattere og foredragsholdere som George Adamski (1891–1965), Eduard Meier (født 1937), Erich von Däniken (født 1935) og George van Tassel (1910–1978) hatt stor innflytelse på UFO-feltet.

I Norge

I Norge har mye av aktiviteten vært koordinert gjennom organisasjonene UFO-Norge og NETI (Norwegian Organization for the Study of ExtraTerrestial Intelligence). Høsten 2016 slo UFO-Norge og NETI seg sammen og dannet en ny organisasjon, Norsk Ufosenter. Ikke all aktiviteten innenfor disse paraplyorganisasjonene er religiøs; hovedfokuset ligger på observasjon av UFO-er, men enkelte aktører og treff fokuserer på fortolkning av UFO-observasjoner i en religiøs ramme.

Sentrale forestillinger

En hovedtendens innenfor UFO-religiøsiteten er at utvalgte mennesker mottar kanaliserte budskap fra romvesener som handler om fremtidens teknologi, miljøvern, intergalaktisk fred og andre dagsaktuelle og viktige temaer. De utenomjordiske anses gjerne for å være høyere utviklet enn menneskene og besitte kunnskap som vi ennå ikke har. De beveger seg på andre energifrekvenser enn jordiske mennesker, men formidler sin visdom ved å kommunisere telepatisk og formidle healing.

Innenfor en til dels adskilt trend, som i større grad preger amerikansk UFO-religiøsitet, handler det mer om mennesker som har blitt bortført av aliens og utsatt for smertefulle forsøk, vært surrogatmødre eller sæddonorer for utenomjordiske eller på annet vis har hatt nærkontakt med aliens. I slike fortellinger kan «gudene» som ankommer i UFO-er, forstås som ikke bare gode – dette i motsetning til hvordan romvesener forstås i mer typiske alternative miljøer. En særegen type fortellinger handler om star people eller walk-ins, det vil si mennesker som ved nærmere undersøkelse viser seg å være aliens. Enkelte UFO-religiøse hevder å ha oppdaget at de selv er av utenomjordisk opphav.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Lewis, James R. (red.) (1995). The Gods Have Landed: New Religions from Other Worlds, Albany: SUNY Press

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg