Teosofi, i videste betydning en sammenfattende betegnelse for tankesystemer med panteistisk karakter, som hevder å representere en høyere viten om tilværelsens guddommelige natur og om menneskets muligheter for å realisere sin guddommelige natur. En representant for denne type teosofi var Jakob Böhme. I moderne, snever betydning går teosofien tilbake til H. P. Blavatsky, som sammen med H. S. Olcott og W. Q. Judge stiftet Teosofisk samfunn i New York i 1875.