Sven Ullring

Faktaboks

Sven Ullring

Sven Bang Ullring

født:
16. desember 1935, Hammerfest
Sven Ullring har vært svært internasjonalt innrettet i sitt yrkesliv, dette kombinert med interesse for orientalske språk og asiatisk kultur. Ullring har i det senere studert kinesisk og vært ekstern styrerepresentant ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.
/Aftenposten/SCANPIX.

Sven Ullring, norsk næringslivsleder. Sven Ullring var administrerende direktør i Norconsult fra 1981 til 1985 og konsernsjef i Det Norske Veritas (DNV) fra 1985 til 2000. Han har også innehatt en rekke verv i både norsk og internasjonalt næringsliv og vært medlem av flere offentlige utvalg.

Sven Ullring er oppvokst i Hammerfest, Lødingen, Lillehammer, på Øystre Slidre og i Oslo. Forflytningene var i de første tilfellene relatert til Ullrings fars jobb i Telegrafverket, mens i de to siste tilfellene relatert til forhold under andre verdenskrig.

Ullrings familie bodde i Kabul i 1952 og 1953 som en konsekvens av hans fars engasjement i den internasjonale teleunionen (ITU). Sven Ullring fortsatte sin skolegang der og oppholdet gjorde et «uutslettelig inntrykk» på ham.

Ifølge Ullring skapte dette en varig interesse for regionens kultur og språk. Ullring skulle i sin yrkeskarriere markere seg som en svært internasjonalt orientert leder.

Skanska og Norconsult

Ullring er utdannet sivilingeniør fra Sveits, dels i Lausanne, dels i Zürich. Fra 1962 var Ullring ansatt i det svenske selskapet Skanska. I Skanska deltok han i, og etterhvert ledet han, en rekke internasjonale entreprenør-prosjekter i land som Sri Lanka, Irak, De forente arabiske emirater, Oman, Libya og Peru.

Ullring var i Skanska fra 1962 til 1981 i ulike stillinger som prosjektingeniør, prosjektsjef, leder for det internasjonale sekretariatet og regionaldirektør for Midtøsten og Nord-Afrika.

Ullring var fra 1981 til 1985 administrerende direktør for det norske rådgivende ingeniørselskapet Norconsult.

Det Norske Veritas

I 1985 ble Ullring ansatt som konsernsjef i Det Norske Veritas (DNV), hvor han etterfulgte Egil Abrahamsen. Ullring ledet selskapet i en periode hvor omfattende omorganisering, diversifisering av dets tjenester og internasjonalisering fant sted.

Allerede kort tid etter at Ullring var ansatt som ny konsernsjef i selskapet i 1985 opplevde DNV betydelig økonomiske problemer, som en følge av tidligere investeringer og endrede rammevilkår etter oljeprisfallet i 1986.

Som en konsekvens ledet Ullring selskapet gjennom i en periode hvor antall ansatte ble redusert fra omtrent 3100 til 2500, den mest omfattende nedbemanningsprosessen i DNVs historie. Samtidig ble DNV omorganisert til et konsern med tilhørende underselskaper.

DNV skulle etter problemene i andre halvdel av 1980-tallet oppleve sterk vekst. I Ullrings periode som konsersjef vokste selskapet fra 2527 ansatte etter nedskjæringene i 1987, til 5342 ansatte i 2000. Selskapets resultater bedret seg også dramatisk i samme tidsrom, noe som blandt annet gjorde det mulig å foreta en serie oppkjøp av mindre vikrsomheter gjennom 1990-tallet.

Ullring ledet DNV gjennom en omfattende diversifisering av virksomhet, særlig den delen av virksomheten som rettet seg mot den landbaserte industrien. Han markerte seg også som særlig opptatt av DNVs internasjonalisering, særlig i de asiatiske markedene. Han bidro også til betydelige investeringer i informasjonsteknologi i selskapet.

En rekke verv

Ullring har også deltatt i norsk og internasjonalt nærings- og samfunnsliv gjennom en rekke verv, som medlem av bedriftsforsamlinger, styrer og offentlige utvalg.

Han var blant annet styreformann i det daværende norske Postverket, i dag Posten, fra 1982 til 1989.

Han har også vært ordfører i representantskapet i Storebrand, leder av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Hydro, medlem av styret i Schlumberger og styremedlem i Horten Verft og Norges Eksportråd. Han var styreleder for Fritjof Nansens Institutt fra 2002 til 2013.

I 2006 ledet Sven Ullring det regjeringsoppnevnte Infrastrukturutvalget, som resulterte i NOU-en «Når sikkerheten er viktigst».

Ullring var også styremedlem i det singaporske verfts- og næringslivskonsernet Keppel fra 2000 til 2012.

Kilder

  • Paulsen, Gard, Håkon With Andersen, John Peter Collett, og Iver Tangen Stensrud. Building Trust: The History of DNV, 1864-2014. Oslo: Dinamo Forlag, 2014.
  • Interne publikasjoner, DNV.
  • Samtaler med Sven Ullring, 2012 og 2013.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg