For å sikre sjøassurandørenes interesser er det i en del land opprettet klassifikasjonsselskaper, idet skipene som assuranseobjekt måtte ha en sikkerhetsmessig standard. Selskapene har utviklet seg til frittstående institusjoner med rent tekniske arbeidsoppgaver. De utarbeider regler for bygging og periodisk ettersyn (besiktigelse) av skip, og overvåker gjennom besiktelsesmenn verden over at reglene følges.Norge har siden 1864 hatt klassifikasjonsselskapet Det Norske Veritas (DNV GL) med hovedsete på Høvik i Bærum og med representanter i de viktigste innen- og utenlandske havner. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Skipsklassifikasjon

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt