Diversifikasjon, diversifisering, spredning. For eksempel: spredning av forretningsinteresser.