Koranskole i Niamey
Elever ved en koranskole i Niamey.
Av /ILO.
Lisens: CC BY NC ND 2.0
Jenter i Ecole Patti, Makalondi, Tilaberri (2017).
Fire jenter deler på en lærebok under en time i Ecole Patti i Makalondi, Tilaberri. Undervisningen skjer på fransk med franske lærematerialer, noe som kan være svært frustrerende for både lærere og elever når barna har et annet morsmål som læreren ikke behersker.
Av /Global Partnership for Education.
Lisens: CC BY NC ND 2.0
Studenter ved Niamey’s Teacher Training College (2017)
Tradisjonelt ble lærerne i Niger utdannet til å undervise kun på fransk. Men nå endres systemet slik at lærerhøyskolene også tilbyr undervisning i de lokale språkene. Ved Niamey’s Teacher Training College får studentene undervisning i de tre lokale språkene zarma (djerma; et songhai-språk), hausa og fulani. Studentene skal kunne undervise på ett eller flere av disse språkene og får jobb der disse språkene snakkes.
Av /Global Partnership for Education.
Lisens: CC BY NC ND 2.0

Utdanningssystemet i Niger følger et 6–7-løp bestående av seks år barneskole og sju år videregående opplæring, der videregående opplæring består av fireårig ungdomsskole og treårig videregående skole. Utdanning er prinsipielt gratis og obligatorisk for barn i åtte år fra det året de fyller 7 år til de er 15 år, men i praksis går mer enn halvparten av barna mellom 7 og 16 år ikke på skole ifølge UNICEF. Landet er blant de fem landene i verden som har lavest andel barn i skolen.

Det er store regionale og kjønnsmessige forskjeller i tilgangen til utdanning; særlig fattige barn og barn på landet har dårlig skoletilgang. Jenter har også dårligere mulighet enn gutter til å gå på skole, både på grunn av farlige og lange skoleveier, tradisjonelle kjønnsroller og barneekteskap: 76 prosent av jentene er gift før de fyller 18 år, og 36 prosent av jentene mellom 15 og 19 år har født barn eller er gravide.

Landet er blant landene i verden med høyest fruktbarhet; hver kvinne føder gjennomsnittlig 6,8 barn, og befolkningen vokser med 3,7 prosent (2022). Hele 70,6 prosent av befolkningen er mellom 0 og 24 år gammel, altså i en alder der utdanning og tilgang til utdanning er svært viktige (2022), samtidig som de raskt stigende elevtallene er en stor utfordring for landet.

I Niger finnes det 712 200 utsatte personer (PoC i UNHCRs definisjon), derav 296 435 utenlandske flyktninger og asylsøkere, først og fremst fra Nigeria og Mali, og 376 809 internt fordrevne (2022). Blant årsakene til internflukt finner vi pandemiutbrydd, flom, tørke og underernæring/matmangel. Det kan bli spesielt vanskelig å tilrettelegge for skolebesøk for slike utsatte personer. Blant disse utsatte barna går mellom 30 og 40 prosent i barneskolen, men nesten ingen av dem får videregående opplæring (2022).

Veldig mange av landets skoler underviser på fransk, noen på arabisk, og noen skoler (5000 i skoleåret 2017/2018) underviser i de første klassetrinnene på lokale, afrikanske språk, der ordene staves fonetisk med latinske bokstaver eller arabiske skrifttegn. Det er utfordrende å både finne lærere som behersker de lokale språkene og å undervise barn med forskjellige morsmål i samme klasse, men ifølge den nye læreplanen skal undervisningen skje først og fremst på morsmålet i løpet av de første skoleårene, før fransk blir det viktigste undervisningsspråket. Antallet tospråklige skoler kommer derfor til å vokse framover. I skoleåret 2020/2021 var 16,7 prosent av barneskolene tospråklige.

65 prosent av befolkningen over 15 år regnes som analfabeter (2018), noe som er en av de høyeste andelene i verden. Blant ungdommene mellom 15 og 24 år kan 43,5 prosent lese og skrive; blant de eldre (65 år og eldre) er tallet bare 15,8 prosent. Kvinner har gjennomgående dårligere lese- og skriveferdigheter; i befolkningen over 15 år kan 43,6 prosent av mennene lese og skrive, men bare 26,6 prosent av kvinnene (2018).

Niger bruker 3,8 prosent av sitt BNP på utdanning (2020), et tall som er heller lavt i internasjonal målestokk. Det tilsvarer 13,3 prosent av statsbudsjettet.

Førskoletilbud

Førskoletilbudet er treårig og retter seg mot barn mellom tre–fire år og seks år. En førskolelærer har gjennomsnittlig ansvar for 32,1 barn (2021). Sju prosent av barna benytter seg av et førskoletilbud (2021), litt flere jenter enn gutter (henholdsvis 7,3 prosent og 6,8 prosent).

Barna kan gå på koranskole i førskolealderen, der formålet er å lære koranen utenat. Mange av disse skolene er svært fattige, siden læreren ikke kan be foreldrene om betaling av religiøse årsaker.

Grunnskolen

Barneskolen varer i seks år, fra barna er seks–sju år gamle til de er 12 år. 70,9 prosent av barna begynner på skolen, litt flere gutter enn jenter (henholdsvis 72,8 og 68,9 prosent, 2021). I løpet av barneskolen er det et betraktelig frafall, kun 57,9 prosent av barna begynner i siste trinn på barneskolen, flere gutter (61,2 prosent) enn jenter (54,5 prosent, 2021). 51 prosent av barna fullfører barneskolen (2020). En lærer underviser i gjennomsnitt 40,5 barn (2021).

Det finnes fire typer skoler i Niger: vanlige offentlig skoler som er basert på det franske skolesystemet, private skoler som må følge den nasjonale læreplanen, grendeskoler som ofte initieres av ikke-statlige organisasjoner og befinner seg i landlige strøk, ikke minst i områder med nomader, og fransk-arabiske skoler som også er offentlige skoler med arabisk som undervisningsspråk.

Undervisningskvaliteten i barneskolen er svært lav. Bare hver tredje lærer i barneskolen hadde et akseptabelt kompetansenivå i 2017, kun åtte prosent av barna har på slutten av barneskolen matematiske ferdigheter på et minimumsnivå (2019), og for leseferdigheten er tallet heller ikke vesentlig høyere (14 prosent, 2019).

Stråhytter er ikke uvanlige som klasserom (39,3 prosent av barneskole-klasserommene i 2020/2021); de er rimelige og kan bygges fort når man har behov for et ekstra rom, men er også svært brannfarlige. Toalettfasiliteter og drikkevannstilgang mangler ofte, i 2020/2021 hadde 37,9 prosent av barneskolene toalettfasiliteter, 23,9 prosent drikkevannstilgang og 7,2 prosent tilgang til elektrisitet. Hver tredje skoletime avlyses, for eksempel fordi nye stråhytter ikke har blitt ferdige, på grunn av streik eller fordi læreren er fraværende for å motta lønn.

Videregående opplæring

Videregående opplæring består av to deler på fire og tre år. Barna begynner i ungdomsskolen når de er 13 år gamle og avslutter videregående utdanning når de er 19 år. Langt fra alle barn som fullfører barneskolen, fortsetter på ungdomsskoletrinnet, i 2015 var det bare 58,3 prosent av dem som hadde fullført barneskolen. I praksis betyr det at kun 24,3 prosent av barna benytter seg av et videregående opplæringstilbud (2017), og kun 20 prosent av barna (henholdsvis 23,7 prosent av guttene og 17 prosent av jentene) fullfører ungdomsskolen.

32,1 prosent av barna i videregående velger en teknisk eller yrkesfaglig utdanning, langt flere jenter (42,9 prosent) enn gutter (25,1 prosent, 2017). I disse klassene underviser en lærer i gjennomsnitt 29,7 barn (2017).

Høyere utdanning

Landets eldste unviersitet, Université Abdou Moumouni de Niamey, UAM, ble grunnlagt i 1971 som Le Centre d’Enseignement Supérieur (CES) de Niamey og utviklet til et fullverdig universitet tidlig på 1970-tallet. Det hadde 20 386 studenter i 2017. Et islamsk universitet ble offisielt grunnlagt under en konferanse i 1974, men åpnet i Say ikke før i 1986. I dag har landet ni offentlige og en rekke private universiteter.

4,2 prosent av ungdommene i den respektive aldersklassen har en bachelorgrad eller tilsvarende (2019), flere gutter (5,8 prosent) enn jenter (2,54 prosent).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Kielland, Anne (2016): Education in Niger. Fafo-report 2016:12. ISBN 978-82-324-0291-5. Rapporten finnes som pdf her.
  • Villalón, Leonardo A., Idrissaet, Abdourahmane og Bodian, Mamadou (2012): Religion, demande sociale, et réformes éducatives au Niger. Research Report 06 som del av programmet Afrique: pouvoir et politique. Les rapporten her.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg