Skedsmo

Faktaboks

Landareal
75 km²
Innbyggertall
55 652
Administrasjonssenter
Lillestrøm
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Akershus)
Innbyggernavn
skedsmoing
Målform
bokmål
Kommunenummer
0231
Høyeste fjell
Kohinor (347 moh.)

Kommunevåpen

Av /Store norske leksikon ※.

Skedsmo. Blokk- og villabebyggelse i Lillestrøm. Bilde, se også Lillestrøm. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Plassering i Akershus fylke.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Skedsmo kirke.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Skedsmo er en kommune i Akershus fylke. Kommunen ligger ved nordenden av Øyeren, nordøst for Oslo. Skedsmo omfatter områdene omkring Leiras, Nitelvas og Sagelvas nedre løp samt skogsåsene mellom disse (sørligste del av Romeriksåsene), videre områdene øst for Leira og vest for Nitelva (Gjelleråsområdet).

Kommunegrense

Kommunen ble opprettet i 1962 da Lillestrøm og Skedsmo ble slått sammen. De utgjorde en kommune også 1838–1908, men da sammen med Lørenskog. Skedsmo skal slås sammen med Fet og Sørum kommuner i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget juni 2017.

Natur

Berggrunnen i Skedsmo består av gneis som danner småkuperte skogområder helt i øst, vest og nord. Gneisområdene rager opptil vel 300 meter over havet og tilhører det sørøstnorske grunnfjellsområde. I de sentrale strøk omkring Nitelva og Leira finnes marin leire, sand og grus. Dette området ligger fra 101 (Nitelva) til 150 meter over havet.

Deler av de laveste områdene består av torvmyr der det er lite drenering, og de har lett for å bli satt under vann i vårflommen. I den østlige delen av dette lavlandet har Leira dannet store meandrer og mange steder kroksjøer. Også Glomma og Nitelva faller i dette området, Svellet, ut i Øyeren. Dette er Nordens største innsjødelta og tilhører Nordre Øyeren naturreservat.

For øvrig er de lavereliggende områdene i Skedsmo godt jordbruksland som i en viss utstrekning er brukt til utbyggingsformål, særlig i sørvest ved Kjeller og Skjetten. Landskapet er for en stor del preget av løsmasser som ble lagt igjen etter Romeriksbreen; blant annet bergertrinnet som kan studeres i Berger geopark.

Skedsmo har innlandsklima. Se også artikkelen Akershus' klima.

Bosetning

Bosetningen er vesentlig konsentrert til de søndre deler av kommunen, der 95 prosent av folkemengden bor i den sammenhengende bebyggelsen østover fra Oslo.

Administrasjonssenteret Lillestrøm ligger ved det vide deltaområdet mellom Nitelvas og Leiras nedre løp lengst sør i kommunen.

Befolknings- og næringsutvikling er preget av Oslos nærhet. I tiårsperioden 1996–2006 økte folketallet i kommunen med 19,7 prosent mot 13,9 prosent i fylket som helhet.

Næringsliv

Næringslivet i kommunen er meget allsidig, gjennom en kombinasjon av eldre, tradisjonsrik industri og utflyttet industri og engros- og lagervirksomhet fra Oslo. Betydelige statlige forskningsinstitusjoner på Kjeller. Næringslivet preges også av handel og andre servicefunksjoner for store deler av Romerike.

Både Lillestrøm og Strømmen var tidligere betydelige industrisentre. På Strømmens Værksted ble det bygd jernbanevogner, biler, busser og Strømmen-propellen til skip. Dessuten var det Strømmen Trævarefabrik, Sportsartikkelfabrikken Tarzan, Kjeller Flyfabrikk, Dynea og Tandbergs Radiofabrikk.

Sysselsettingen i Skedsmo er i dag mindre enn halvparten av hva den var i 1960-årene. Viktigste bransje i dag er grafisk industri, verkstedindustri og kjemisk industri med henholdsvis 38, 27 og 24 prosent av næringens sysselsatte 2004. Det meste av industrien er fortsatt lokalisert til området Strømmen-Lillestrøm-Kjeller.

Ved Lillestrøm ligger landets største utstillings- og messesenter, Norges Varemesse. På Hellerudsletta finnes også det store utstillingssenteret Exporama.

Jordbruket er av betydning selv om næringen bare sysselsetter én prosent av yrkesbefolkningen. Vel 1/4 av kommunens areal er dyrket jord, og 3/4 av dette nyttes til korndyrking. For øvrig noe husdyrhold (storfe, svin, høner). Gårdene i Skedsmo har størst gjennomsnittlig areal av kommunene her i landet; med 338 dekar jordbruksareal per driftsenhet i 1999.

Trass i at kommunen har et stort og variert lokalt næringsliv, arbeider 63 prosent av yrkestakerne utenfor kommunen (2001), 42 prosent i Oslo og åtte prosent i Lørenskog. Likeledes har kommunen stor innpendling fra nabokommunene, hovedsakelig fra Oslo, Rælingen og Lørenskog.

I Lillestrøm utkommer Romerikes Blad seks ganger ukentlig.

Samferdsel

Lillestrøm stasjon og Strømmen har jernbaneforbindelse med meget godt utbygd lokaltrafikktilbud til Oslo og Østlandet for øvrig. Fra Lillestrøm går to jernbaner nordover til Eidsvoll, Hovedbanenover Jessheim og Gardermobanen over Gardermoen, Kongsvingerbanen nordøstover langs Glomma, og to jernbaner til Oslo, Hovedbanen for lokaltogene Lillestrøm–Asker og Gardermobanen for flytoget og de regionale togforbindelsene via Romeriksporten.

Skedsmo har to hovedveiforbindelser med Oslo, E6 gjennom nordre del av kommunen og Rv. 159 (Strømsveien) i sør, begge motorveier. Flere viktige tverrgående forbindelser, for eksempel Rv. 22 Gjelleråsen–Lillestrøm–Fet og Rv. 120 sørover til Rælingen/Enebakk og nordover forbi Skedsmokorset til Gjerdrum/Nannestad.

Lillestrøm er knutepunkt for busstrafikken på Romerike og for overgangen buss-tog. Nærheten til Oslo illustreres ved at de direkte togene gjennom Romeriksporten bare bruker 12 minutter til Oslo S.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Kjeller Norges første flyplass og Luftforsvarets forsyningskommando, Høyteknologisk forskningssenter med blant annet Forsvarets forskningsinstitutt, Institutt for energiteknikk og Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk seismologisk forskningssenter (NORSAR), Justervesenet og Telenor (forskning og utvikling).

Det Kongelige Selskap for Norges Vel har forsøksgård på Hellerud nær grensen til Nittedal. Fylkesbibliotek for Akershus på Kjeller. Kommunaladministrasjonen holder til i Lillestrøm som er et viktig regionalt handels- og servicesenter. Bredt videregående skoletilbud på Strømmen og Lillestrøm. Norges Trelastskole ligger på Lillestrøm. Distriktspsykiatrisk senter i Lillestrøm.

Skedsmo hører til Øst politidistrikt, Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Nedre Romerike regionråd sammen med Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingenog Sørum.

Skedsmo kommune tilsvarer de tre soknene Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen i Nedre Romerike prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Skedsmo til Nedre Romerike fogderi i Akershus amt.

Delområder og grunnkretser i Skedsmo

For statistiske formål er Skedsmo kommune (per 2016) inndelt i 12 delområder med til sammen 129 grunnkretser.

 • Volla: Volla 1-12
 • Stortorget: Stortorget 1-7
 • Vigernes: Vigernes 1-9
 • Kjeller: Kjeller 1-19
 • Leirsund: Leirsund 1-5
 • Skedsmokorset: Skedsmokorset 1-23
 • Åsenhagen: Åsenhagen 1-15
 • Stalsberg: Stalsberg 1-9
 • Retten: Retten 1-12
 • Skjetten: Skjetten 1-9
 • Hvam: Hvam 1-15
 • Gjelleråsen: Gjelleråsen 1, Gjelleråsen 2

Historikk og kultur

Skedsmo kirke mellom Lillestrøm og Skedsmokorset er en middelaldersk steinkirke, antagelig bygd rundt 1180 og bygd om til korskirke i 1860. Lillestrøm kirke fra 1935 har et apsisbilde, Kristus, malt av Henrik Sørensen som vokste opp her.

Lillestrøm har ofte blitt utsatt for flom; den største var Storofsen i 1789 da vannet steg med 15 meter i forhold til normal vannstand. Flomvoll med tursti ble bygd i 1999. Akershus fylkesmuseum på Strømmen med blant annet kulturhistorisk samarbeidssenter for museene i Akershus. Motormuseum på Strømmen i lokalene til tidligere Strømmens Værksted. Berger geopark.

Strømmen Idrettsforening har hjemmearena på Strømmen Stadion. Lillestrøm Sportsklubb har hjemmearena på Åråsen stadion. Skedsmohallen. Skedsmo Ishall. Nylendlia skianlegg.

Kommunevåpenet

Våpenet, som ble godkjent 1974, har tre sølv hestehoder i skrå rekke mot en rød bakgrunn; gjenspeiler kommunenavnet.

Navn

Navnet kommer av norrønt Skeiðismór, av skeið, 'bane til kappløp eller -ridning', og mo, 'tørr sandslette'.

Ekstern lenke

Litteratur

 • Andersen, Rune: Bilder fra gamle Skedsmo, 2002.

 • Hals, Harald: Lillestrøms historie, 1978, 2 bind.

 • Haavelmo, Halvor, red.: Skedsmo: bygdens historie, 1929–52, 3 bind.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg