Skedsmo var en kommune i Akershus fylke. Den ble slått sammen med Fet og Sørum i 2020 og ble en del av Lillestrøm kommune. Sammenslåingen var del av en landsomfattende kommunereform. Skedsmo lå ved nordenden av Øyeren, nordøst for Oslo. Skedsmo omfattet områdene omkring Leiras, Nitelvas og Sagelvas nedre løp samt skogsåsene mellom disse (sørligste del av Romeriksåsene), videre områdene øst for Leira og vest for Nitelva (Gjelleråsområdet). Hele artikkelen