Shoran, et radionavigasjonssystem utviklet i USA og basert på sirkelkoordinater ved at posisjonen angis ved skjæringspunktet for to (evt. tre) sirkler. Ved Shoran bestemmes sirkelens radius ved at en egen sender utløser pulser, som på en annen frekvens stråler ut fra landstasjonene. Radiene i sirklene rundt landstasjonene bestemmes ved å måle tiden fra egen puls inntil landstasjonenes pulser kommer tilbake. Skjæringspunktet mellom sirklene rundt to (helst tre) landstasjoner gir posisjonen. Shoran benyttes for militære formål. Se radionavigasjon.