Omega var et globalt hyperbolsk radionavigasjonssystem for fartøyer og fly. Omega-nettet var i full drift siden 1975. Inntil 1997 var én av stasjonene (av åtte) i Norge, Lurøy på Helegeland (revet 1999). Signalene ble sendt på frekvenser fra 10 til 14 kHz, og stedlinjene framkom ved måling av faseforskjell mellom signaler utsendt synkront fra to stasjoner (se hyperbelnavigasjon). Systemet ble anvendt både militært og sivilt.