Sherut Bitahon Klali (også kjent som Shin Bet), israelsk sikkerhetsstyrke, ansvarlig for å hindre fiendtlig hemmelig aktivitet innenfor Israels grenser, slik som spionasje, sabotasje, ulovlig voldsbruk. Shabak ble dannet samme år som Israel ble opprettet, 1948.