Israels historie

Israel som land og folk har en historie tilbake til oldtiden. Den moderne staten Israel ble opprettet i 1948, med en nær forhistorie knyttet til en politisk og kulturell oppvåkning med en påfølgende organisert innvandring av jøder fra Europa til Palestina fra 1880-årene.Før første verdenskrig tilhørte Palestina Det osmanske riket; etter krigen ble det et mandatområde styrt av Storbritannia. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Dag Leraand

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Israels samtidshistorie

Inneholder 34 artikler:

L

  1. Lehi