Israels samtidshistorie

Israel som land og folk har en historie tilbake til oldtiden. Den moderne staten Israel ble opprettet i 1948, med en nær forhistorie knyttet til en politisk og kulturell oppvåkning med en påfølgende organisert innvandring av jøder fra Europa til Palestina fra 1880-årene.Før første verdenskrig tilhørte Palestina Det osmanske riket; etter krigen ble det et mandatområde styrt av Storbritannia. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Marte Heian-Engdal

NOREF – Senter for internasjonal konfliktløsning

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 50 artikler:

T

  1. Ta'al