Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814 – representanter

Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 samlet 112 valgte representanter.  Riksforsamlingen var samlet mellom 10. april og 20. mai, og hadde i oppgave å utforme Norges grunnlov.

Medlemmene i forsamlingen ble indirekte valgt fra landets menigheter og militærforlegninger, og bestod tilsammen av 112 representanter. 33 av disse var valgt fra hær og flåte, 25 fra kjøpstedene og 54 fra amtenes landdistrikter.

Aggershuus Amt Peder Anker, kammerherre, generalveiintendant, Aker
Christian Magnus Falsen, sorenskriver i Follo
Christian Christensen Kollerud, gårdbruker, Høland
Aggershusiske Ridende Jæger-Corps Valentin Sibbern, major
Aggerhusiske Skarpskytter-Regiment Frederik Wilhelm Stabell, oberstløytnant
Zacharias Mellebye, kommandersersjant
Arendal Alexander Møller, distriktslege
Artillerie-Corpset Peter Motzfeldt, kaptein
Hans Haslum, sersjant
Bergen Wilhelm Frimann Koren Christie, sorenskriver i Nordhordland
Frederik Meltzer, grosserer
Jens Rolfsen, grosserer
Jonas Rein, sogneprest i Nykirken
Bergenhusiske Infanteri-Regiment Ole Elias Holck, kaptein
Niels Johannesen Loftesnæs, musketer
Nordre Bergenhus Amt Lars Johannes Irgens, kanselliråd, sorenskriver i Indre Sogn
Niels Nielsen, sogneprest i Ytre Holmedal
Peder Hjermann, gårdbruker, Lærdal
Søndre Bergenhus Amt Arnoldus von Westen Sylow Koren, sorenskriver i Hardanger
Georg Burchard Jersin, sogneprest i Voss
Brynjel Andersen Gjerager, gårdbruker, Voss
Bratsberg Amt Severin Løvenskiold, kammerherre, fhv. amtmann
Peder Jørgen Cloumann, justisråd, fhv. fogd
Talleiv Olsen Huvestad, gårdbruker, Lardal
Buskeruds Amt Frederik Schmidt, sogneprest i Eiker, prost
Johan Collett, fogd, kst. amtmann
Christopher Borgersen Hoen, gårdbruker, Eiker
Christiania Georg Sverdrup, professor
Christopher Frimann Omsen, tollprokurør
Christians Amt Lauritz Weidemann, sorenskriver i Toten
Hans Jacob Stabel, sogneprest i Søndre Aurdal
Anders Lysgaard, gårdbruker, Biri
Christianssand Nicolai Wergeland, residerende kapellan
Ole Clausen Mørch, grosserer
Christianssund John Moses, kjøpmann
Drammen Nicolai Schejtli, fhv. magasinforvalter
Frederikshald Carl Adolph Dahl, kanselliråd, byfogd og sorenskriver
Frederiksstad Anders Michael Heiberg, kanselliråd, byfogd
Hedemarkens Amt Claus Bendeke, amtmann
Andreas Aagaard Kiønig, kansellisekretær, sorenskriver i Østerdalen
Ole Olsen Evenstad, lensmann i Stor-Elvdal
Holmestrand Hans Hein Nysom, sogneprest
Ingeniørbrigaden Arild Sibbern, kaptein
Jarlsberg Grevskab Herman Wedel Jarlsberg, greve
Gustav Peter Blom, sorenskriver i Nordre Jarlsberg
Ole Rasmussen Apeness, gårdbruker, lensmann i Borre
Kongsberg Paul Steenstrup, bergmester og bestyrer av Kongsberg Jernværk
Kragerø Christian Hersleb Horneman, byfogd
Laurvig Christian Adolph Diriks, justisråd, byfogd og sorenskriver
Laurvigs Grevskab Iver Hesselberg, proprietær, Tjølling
Anders Hansen Grønneberg, skipper, Brunlanes
Ole Olsen Amundrød, gårdbruker, Tjølling
Lister Amt Gabriel Lund, cand. theol., kjøpmann, Farsund
Jens Erichstrup, fogd i Lister
Teis Lundegaard, gårdbruker, Lyngdal
Mandals Amt Osmund Andersen Lømsland, gårdbruker, Tveit
Erich Haagensen Jaabech, gårdbruker, Mandal
Syvert Omundsen Eeg, gårdbruker, Søgne
Molde Frederik Motzfeldt, byfogd
Moss Gregers Winther Wulfsberg, byfogd
Nedenes Jacob Aall, eier av Nes Jernværk
Hans Jacob Grøgaard, sogneprest i Vestre Moland
Thor Reiersen Lilleholt, lensmann i Holt
Nordenfjeldske Infanteri-Regiment Peter Blankenborg Prydz, kaptein
Helge Ellingsen Waagaard, musketer
Norske Jæger-Corps Palle Rømer Fleischer, kaptein
Niels Fredriksen Dyhren, korporal
Oplandske Infanteri-Regiment Diderich Hegermann, oberst
Paul Thorsen Harildstad, kommandersersjant
Porsgrund Jørgen Aall, stadskaptein, grosserer
Romsdals Amt Hilmar Meincke Krohg, amtmann
Jens Stub, sogneprest i Veøy, prost
Elling Olsson Walbøe, gårdbruker, Ørskog
Røros Bergcorps Richard Floer, kaptein
Raabyggelagets Amt Thomas Bryn, sorenskriver i Østre Raabyggelaget
Even Torkildsen Lande, gårdbruker, Bygland
Ole Knudsen Tvedten, lensmann i Valle
Skien Diderik von Cappelen, grosserer, borgerrepresentant
Smaalenenes Amt Peter Ulrik Magnus Hount, prost og sogneprest i Berg
John Hansen Sørbrøden, gårdbruker, Berg
Stavanger Peder Valentin Rosenkilde, kjøpmann, stadskaptein
Stavanger Amt Lauritz Andreas Oftedahl, sogneprest i Rennesøy
Christen Mølbach, kjøpmann, Egersund
Asgaut Olsen Regelstad, gårdbruker, Finnøy
Sødefensionen Jens Schow Fabricius, kommandør
Thomas Konow, sekondløytnant
Peder Johnsen, underoffiser
Even Thorsen, matros
Søndenfjeldske Dragon-Regiment Eilert Waldemar Preben Ramm, rittmester
Peder Paulsen Balke, korporal
Søndenfjeldske Infanteri-Regiment Daniel Frederik Petersen, kammerherre, oberst
Ole Svendsen Iglerød, musketer
Thelemarkske Infanteri-Regiment Enevold Steenblock Høyum, kaptein
Gullik Madsen Røed, kommandersersjant
Throndhjem Andreas Rogert, etatsråd, justitiarius
Peter Schmidt, grosserer
Nordre Throndhjems Amt Hans Christian Ulrik Midelfart, prost og sogneprest i Beitstad
Hieronymus Heyerdahl, sogneprest i Stjørdal
Sivert Paulsen Bratberg, gårdbruker, skolelærer, Beitstad
Søndre Throndhjems Amt Lars Larsen Forsæth, klokker, Klæbu
Anders Rambech, sorenskriver
Jacob Hersleb Darre, sogneprest i Klæbu
Throndhjems Dragon-Corps Frederik Heidmann, rittmester
Petter Johnsen Ertzgaard, kvartermester
Første Throndhjemske Infanteri-Regiment Georg Ulrich Wasmuth, kaptein
Daniel Larsen Schevig, sersjant
Andet Throndhjemske Infanteri-Regiment Jacob Erik Lange, kaptein
Helmer Andersen Gjedeboe, sersjant
TønsbergVesterlenske Infanteri-Regiment Carl Peter Stoltenberg, grosserer
Vesterlenske Infanteri-Regiment Just Henrik Ely, major
Omund Bjørnsen Birkeland, underjeger
Øster-Risør Henrik Carstensen, eier av Egelands Jernværk

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.