Peder Paulsen Balke, født i Østre Toten, bonde og eidsvollsmann. Medlem av Riksforsamlingen 1814 som representant for Søndenfjeldske dragonregiment. Stemte med selvstendighetspartiet.