Ole Rasmussen Apeness, eidsvollsmann, lensmann i Borre 1794–1824, senere gårdbruker på Gulli i Sem. Kom tidlig med i den haugianske vekkelse og hadde en førerstilling blant bøndene i Jarlsberg. Medlem av Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814, stemte med unionspartiet.