Syvert Omundsen Eeg, født i Søgne, norsk skipper og gårdbruker, eidsvollsmann. Han ble valgt som tredje deputert fra Mandals amt til Riksforsamlingen på Eidsvoll, og tilhørte unionspartiet.