Niels Fredriksen Dyhren, født på Østre Toten, eidsvollsmann. Representant for Valdreske skarpskytterbataljon på Riksforsamlingen, hvor han hørte til selvstendighetspartiet. Levde senere som gårdbruker på sin odelsgård Dyren på Østre Toten.