Andreas Rogert, født i Trondheim, norsk jurist; eidsvollsmann; assessor i Trondhjems Stiftsoverrett 1797–1805, deretter justitiarius til 1807, etatsråd 1812. Møtte som 1. deputert for Trondheim på Riksforsamlingen 1814, tilhørte selvstendighetspartiet. Medlem av konstitusjonskomiteen.