Nicolai Schejtli, født i Oslo, eidsvollsmann; kommisjonær i Drammen for Kongsberg verk og Blaafarveværket på Modum. Representant for Drammen i Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814, tilhørte selvstendighetspartiet. Stortingsrepresentant 1818.