Osmund Andersen Lømsland, født i Kristiansand, norsk gårdbruker, eidsvollsmann. Møtte som 1. deputert for Mandals amt på Riksforsamlingen. Lømsland, som tilhørte unionspartiet, deltok ikke i debattene.