Elling Olsson Walbøe, født i Ørskog, norsk gårdbruker, eidsvollsmann. Møtte på Riksforsamlingen 1814 som bonderepresentant for Romsdals amt, tilhørte selvstendighetspartiet.