Thor Reiersen Lilleholt, født i Holt, Tvedestrand, norsk gårdbruker, eidsvollsmann. Lensmann i Holt 1803–17. Møtte på Riksforsamlingen som representant for Nedenes amt. Tilhørte unionspartiet.