Christen Mølbach, født i Kristiansand, norsk forretningsmann, eidsvollsmann. Kjøpmann i Egersund. 2. deputert fra Stavanger amt til Riksforsamlingen, tilhørte unionspartiet. Stortingsrepresentant 1814–24.