Sivert Paulsen Bratberg, norsk lærer, gårdbruker i Beitstad. Møtte som bonderepresentant for Nordre Trondhjems amt på Riksforsamlingen 1814, tilhørte antagelig selvstendighetspartiet, gikk sterkt inn for at bare bønder skulle få drive jord, og for alminnelig verneplikt.