Arild Sibbern, født i Rygge, norsk offiser; eidsvollsmann, bror av V. Sibbern. Offiser 1803, kaptein i Den norske ingeniørbrigade 1813, major 1832, oberstløytnant 1853. Representerte på Riksforsamlingen Ingeniørbrigaden; tilhørte antagelig selvstendighetspartiet.