Ole Svendsen Iglerød, født i Aremark, norsk gårdbruker; eidsvollsmann, møtte på Riksforsamlingen 1814 som 2. representant for Søndenfjeldske infanteriregiment. Tilhørte selvstendighetspartiet. Regimentet deltok i krigen mot Sverige 1814.