Gullik Madsen Røed, født i Botne, Holmestrand, norsk politiker; eidsvollsmann; 2. deputert for Telemarkens Regiment til Riksforsamlingen 1814, tilhørte selvstendighetspartiet. Stortingsrepresentant for Jarlsberg og Larvik amt 1836–37.