Henrik Carstensen, norsk kjøpmann og jernverkseier. Møtte på riksforsamlingen på Eidsvoll 1814 som representant for Risør. Hørte først til unionspartiet, men sluttet seg senere til selvstendighetspartiet.