Richard Floer, født i Kvikne, norsk bergmann, eidsvollsmann. 1798–1815 hytteskriver ved Røros kobberverk, møtte på riksforsamlingen på Eidsvoll 1814 som representant fra det frivillige Rørosiske Bergjægerkorps.