Asgaut Olsen Regelstad, født i Finnøy, norsk gårdbruker og lensmann; eidsvollsmann. Møtte som 3. representant for Stavanger amt på riksforsamlingen på Eidsvoll; tilhørte selvstendighetspartiet.