Petter Johnsen Ertzgaard, født i Nedre Stjørdal, norsk offiser og bonde, eidsvolls- og stortingsmann. På Riksforsamlingen var han representant for Trondhjems dragonkorps, hørte visstnok til unionspartiet. Første representant for Nordre Trondhjems amt 1830 og 1833.