De ortodokse kirker

De ortodokse kirker, samlebetegnelse for flere selvstendige kirkesamfunn med til sammen over 300 millioner medlemmer. Det er vanlig å dele disse kirkesamfunnene inn i to hovedretninger: de orientalsk ortodokse kirker som er mest utbredt i Midtøsten, Armenia, på Afrikas horn og i India, og de østlig ortodokse kirker som er mest utbredt i Øst-Europa og på Balkan. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Berit S Thorbjørnsrud

Universitetet i Oslo

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 52 artikler: