De ortodokse kirker

De ortodokse kirker, samlebetegnelse for flere selvstendige kirkesamfunn med til sammen over 300 millioner medlemmer. Det er vanlig å dele disse kirkesamfunnene inn i to hovedretninger: de orientalsk ortodokse kirker som er mest utbredt i Midtøsten, Armenia, på Afrikas horn og i India, og de østlig ortodokse kirker som er mest utbredt i Øst-Europa og på Balkan. Begge retninger har også menigheter i vestlige land.Begrepet ortodoksi brukes om de ortodokse kirkers lære og praksis, men det er de østlige ortodokse kirker som vanligvis omtales som den ortodokse kirke.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Berit S Thorbjørnsrud

Universitetet i Oslo

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 52 artikler: