folk på gata i Nairobi
Omtrent 30 prosent av den kenyanske befolkningen bor i byer. Hovedstaden Nairobi har 4,4 millioner innbyggere.
folk på gata i Nairobi
Av /Shutterstock.

Folketallet i Kenya er 47,5 millioner (ifølge folketellingen i 2019) med noen flere menn enn kvinner fordelt på i overkant tolv millioner hushold, hvert på 3,9 personer i gjennomsnitt. Årlig befolkningsvekst var 2,2 prosent i perioden mellom de to siste folketellingene (2009–2019). Fruktbarhetsraten var 3,4 barn per kvinne i 2020, en nedgang fra 4,5 barn per kvinne ti år tidligere. Nedgangen skyldes hovedsakelig familieplanlegging og økt bruk av prevensjon. De høye fødselstallene har gitt landet en ung befolkning. Om lag 39 prosent er under 15 år, en reduksjon fra 43 prosent i 2009. Kun 3 prosent er 65 år eller eldre (2020).

Folkegrupper

Uhuru Kenyatta

Uhuru Kenyatta tilhører kikuyu-folket som er den største etniske gruppen i Kenya.

Uhuru Kenyatta
Av /NTB.
Kikuyu
Kikuyu-kvinner i tradisjonelle klær. Bildet er tatt i forbindelse med den kommende president Jomo Kenyattas tilbakekomst til Kenya i 1963.
Av /NTB Scanpix.

Flertallet av befolkningen tilhører ulike grupper bantu. Størst av disse gruppene er kikuyu (i underkant av 20 prosent av samlet befolkning), luhya og akamba, som har jordbruk som tradisjonell hovednæring. De kusjittisktalende boran og somali og de nilotisktalende masai driver kvegavl. Andre store nilotisktalende grupper er luo og kalenjin. Ved kysten bor blant annet arabere (overveiende i Mombasa) og swahilier. Inderne og europeerne, som i all hovedsak var kommet etter 1900, holder mest til i Nairobi og Mombasa. De hvite farmerne slo seg ned i området som fikk tilnavnet the White Highlands, hvor de av kolonimyndighetene ble tildelt 33 millioner dekar av Kenyas beste jord. Størsteparten av dem er nå utvandret, og jorden er fordelt hovedsakelig til kikuyuer.

Siden uavhengigheten i 1964 har kenyansk politikk vært preget av etnisk spenning og rivalisering mellom de største gruppene, fra tid til annen med vold som følge. Politiske partier har inngått i skiftende allianser av valgstrategisk karakter, som oftest basert på etniske vurderinger der det er viktig 'å levere' stemmer fra en gitt gruppe.

Religion

Om lag 83 prosent av befolkningen er kristne – 48 prosent protestanter (anglikanere, presbyterianere og metodister), 23 prosent katolikker, cirka 12 prosent pinsevenner og andre kristne – mens 11 prosent er muslimer (hovedsakelig i kystområdene). Tradisjonelle afrikanske religioner har tilslutning fra kun 1,7 prosent. Det finnes også hinduer, jaina, sikher og tilhengere av bahai.

Språk

Swahili (kiswahili), som er et bantuspråk, er det dominerende mellomfolkelige språket, mens engelsk er forvaltningsspråket. Av afrikanske språk er bantuspråkene representert i de sentrale, sørøstlige og vestlige delene av landet, med blant annet kikuyu, luhya, kamba, meru, gusii. Nilotiske språk snakkes i vest og nordvest, blant annet luo, kalenjin, masai, turkana. Kusjittiske språk snakkes i nordøst, blant annet somali.

Folketetthet

Gjennomsnittlig folketetthet er 82 innbyggere per kvadratkilometer, men storparten av befolkningen er konsentrert til den sørvestlige delen av landet, sentralt i høylandet, og til kystsonen. Omkring tre firedeler av befolkningen bor i disse tett befolkede områdene som utgjør rundt 10 prosent av hele landarealet. Resten av landet er nærmest folketomt, blant annet fordi det er savanne- og ørkenaktig. Det store flertallet bor fortsatt på landsbygda, men det foregår en svak tilstrømning til byene, som i 2018 hadde 28 prosent av befolkningen (opp fra 19 prosent i 1989). De største byene er hovedstaden Nairobi med 4,4 millioner og havnebyen Mombasa med 1,2 millioner innbyggere.

Levealder

Nairobi

De største byene er hovedstaden Nairobi (bildet) med 4,4 millioner og havnebyen Mombasa med 1,2 millioner innbyggere. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Aids er en viktig årsak til at Kenyas befolkning stagnerte en periode. Den virket også negativt på økonomien og utviklingen i landet for øvrig. Ifølge Verdensbankens beregninger levde 6 prosent av den voksne befolkningen og rundt 190 000 barn med hiv/aids i 2013. I 2020 var prosentandelen sunket til 4,7 prosent.

Barnedødeligheten i 2019 var 52 døde under fem år per 1000 levendefødte, en dramatisk nedgang fra 150 døde barn i 1970. Nedgangen skyldes bedre barselsforhold.

Barneekteskap er utbredt. Det er beregnet at blant kvinner i alderen 21 til 24 år hadde 23 prosent inngått formelle eller uformelle ekteskap før de var 18 år. Kjønnslemlestelse (fjerning av deler av klitoris eller kjønnslepper) hos jenter fra spedbarnsalder til 15 år er del av et overgangsrituale til puberteten. Denne kulturelle praksisen ble forbudt ved lov i 2011, men loven blir ikke håndhevd, og praksisen er fortsatt utbredt.

Covid-19 pandemien førte til høye smittetall og stor belastning på helsevesenet. Tusenvis har dødd siden tidlig i 2020. Likevel har levealderen økt. I 2013 hadde forventet levealder steget til 62,9 år for kvinner og 59,3 år for menn, og i 2020 var den økt ytterligere til 70 år for kvinner og økt marginalt til 63 år for menn.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg