ISPM, navn på NASA/ESA-samarbeidsprogram som hadde til formål å utforske Solens poler med to romsonder. Ble erstattet av Ulysses.