DSN, den amerikanske romorganisasjonen NASAs nett av store bakkeantenner for kommunikasjon med ubemannede romsonder langt ute i rommet. Stasjoner med bevegelige antenner som har en diameter på 70 m ligger ved Goldstone i California, ved Canberra i Australia og ved Madrid i Spania, ca. 120° fra hverandre. De samme stasjonene bruker også mindre antenner (diameter 34 m og 26 m).