Avdeling på 120–300 mann under kommando av en kaptein. Inndeles i tropper. I infanteriet og ingeniørvåpenet er flere kompanier samlet i en bataljon. I infanteriet skjelnes mellom geværkompani, støttekompani og stabskompani. I Norge har et geværkompani tre geværtropper og en støttetropp. Støttekompaniet har bombekastertropp, panserverntropper og pionertropp. Stabskompaniet har stabstropp, jegertropp, sambandstropp, sanitetstropp og trentropp. Avdeling tilsvarende kompani kalles i artilleriet for batteri, i kavaleriet for eskadron.