Oslos hovedgate, oppkalt 1852 etter kong Karl 3 Johan. Gatetraséen går i rett linje fra Jernbanetorget til Slottet, men fra Egertorget til Slottsplassen danner den et hengebroperspektiv. Denne delen av gaten ble opprinnelig kalt Slotsveien og ble – med tilhørende parker (Eidsvolls plass, Studenterlunden) og monumentalbygninger – planlagt av slottsarkitekt H. D. F. Linstow i 1840, men planen ble bare delvis gjennomført. Først i 1860-årene ble forbindelsen knyttet til den østre, eldre del av gateløpet. Karl Johans gate ble tidlig en populær promenadegate, og har i årenes løp dannet rammen om store begivenheter i byens liv. Øvre del fra Egertorget til Slottsbakken rehabilitert og fornyet til markeringen av unionsoppløsningen 2005. Av kjente bygninger langs gaten kan nevnes Stortingsbygningen (1866), Grand Hotel, Universitetet (1841–52), Nationaltheatret (1899) og Slottet (1825–48).