Faktaboks

Haakon Haraldsen

Haakon Kristian Haraldsen

Født
24. april 1904, Svartvik, Sundsvall, Sverige
Død
22. august 2001, Asker
Virke
Kjemiker
Familie

Gift 1936 med Hilda Lucia Bruun Nickel (1907–1996). De fikk to barn, Kristin og Berit.

 Haakon Haraldsen, malri 1974
Portrett av kjemiker Haakon Haraldsen, malt 1974. Fra Universitetet i Oslos Kunstsamling (UIOK).
Av /Universitetet i Oslo, Kunstsamling (UIOK)/Digitalt Museum.
Lisens: CC BY NC 4.0
Haakon Haraldsen
Professor Haakon Haraldsen
Haakon Haraldsen
Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Haakon Haraldsen var en norsk faststoffkjemiker som bygget opp et miljø for faststoff-kjemi i Oslo. Han og hans medarbeidere og studenter utførte banebrytende arbeid vedrørende fase-, struktur- og bindingsforhold samt magnetiske egenskaper hos innskuddsgrunnstoffenes chalkogenider og enkelte andre grunnstoffer fra nabogruppen (fosfor, arsen og antimon).

Bakgrunn og utdanning

Haraldsen ble født i Sverige, men da familien flyttet tidlig til Norge vokste han opp i Fredrikstad. Han tok examen artium i 1922 og pedagogisk seminar i 1926, og ble cand.real. ved Universitetet i Oslo i 1930.

På den tiden da han var hovedfagsstudent var det to professorer i kjemi i Oslo: Eyvind Bødtker i organisk kjemi som underviste medisinere og farmasøyter og Heinrich Jacob Goldschmidt i uorganisk kjemi som underviste realistene. Goldschmidt falt for aldersgrensen i 1927, men fortsatte til etterfølgeren Ellen Gleditsch ble ansatt i 1929. Heinrich Goldschmidt henviste derfor Haraldsen til sin sønn Victor Moritz Goldschmidt på Tøyen hvor Haraldsen gjennomførte sin hovedoppgave. Oppgaven er skrevet på tysk, siden Haraldsen tok sikte på å fortsette sine studier i Tyskland dit både far og sønn Goldschmidt dro i 1929 etter at sønnen hadde akseptert et professorat i Göttingen.

I hovedoppgaven studerte Haraldsen endringene i serpentinmineraler og talk ved oppvarming hvor mineralene dekomponerer og avgir vann.

Teknisk høyskole i Hannover

Etter anbefaling fra Goldschmidt dro Haraldsen i 1930 til kjemikeren Wilhelm Biltz ved den tekniske høyskolen i Hannover hvor han ble i tre år. I 1932 tok Haraldsen sin dr.phil.-grad ved universitetet i Göttingen. Han hadde studert damptrykket som funksjon av fosforinnhold og temperatur i tre metall-fosfor-systemer (en tensimetrisk analyse). Fra disse dataene kunne han bestemme hvilke stoffer som er tilstede i systemet og noen termodynamiske data.

Teknisk høyskole i Danzig

Han fortsatte sine studier fra 1933 til 1936 ved den tekniske høyskolen i Danzig (Gdansk) hos kjemikeren Wilhelm Klemm, som var elev av Heinrich Biltz, en eldre bror av Wilhelm. Der studerte han de magnetiske egenskapene til de ikke-metalliske chalkogenene svovel (S) og selen (Se) og det halv-metalliske tellur (Te). Disse var Klemms spesialitet og ble siden også Haraldsens. Wilhelm Klemm var nazist under andre verdenskrig, men ble i etterkrigstiden en sentral kjemiker som både ble president for den tyske kjemikerforening, rektor ved universitetet i Münster og president for IUPAC.

Ansettelser

Etter en kort tid som universitetsstipendiat ble Haraldsen i 1936 ansatt som dosent i kjemi ved Universitetet i Oslo i konkurranse med Milda Prytz (som overtok dosenturet da det igjen ble ledig 12 år senere).

På grunnlag av et studieopphold ved Kaiser-Wilhelm-Institut für Eisenforschung i Düsseldorf skrev Haraldsen en artikkel hvor han konkluderte med at Norsk Kjemisk Selskap (NKS) burde ta et initiativ for å få opprettet en sentral organisasjon for ren og anvendt forskning i Norge. Det førte til at NKS opprettet en komité med Odd Hassel som formann og Haraldsen som sekretær. Arbeidet var ferdig i 1939, men innstillingen ble først publisert i 1945 på grunn av krigen. Både artikkelen fra 1936 og innstillingen inneholder synspunkter som det tok lang tid å få gjennomført i Norge – som noen vil hevde dessverre aldri ble gjennomført.

Forskning

I 1947 ble Haraldsen ansatt i professoratet i kjemi etter Ellen Gleditsch «med særlig plikt til å undervise i uorganisk kjemi». Ansettelsen skjedde i hard konkurranse med Christen Finbak og Håkon Flood, som begge senere ble professorer ved NTH.

Haraldsen var bestyrer av Avdeling for uorganisk kjemi fra 1947 til 1970 da instituttet gikk over til valgte bestyrere – en reform han var sterkt imot. I denne tiden bygget han opp faststoffkjemien i Oslo. Han og hans medarbeidere og studenter utførte banebrytende arbeid vedrørende fase-, struktur- og bindingsforhold samt magnetiske egenskaper hos innskuddsgrunnstoffenes chalkogenider og enkelte andre grunnstoffer fra nabogruppen (fosfor, arsen og antimon).

Undervisning

Haakon Haraldsen, forelesning
Stor stemning i et overfylt auditorium i kjemibygningen da professor Haakon Haraldsen (t.v.) sjonglerte med kjemiske stoffer under Universitetet i Oslos åpne dager 1975.
Haakon Haraldsen, forelesning
Av /NTB/Aftenposten.

Professor Haraldsen foreleser assistert av ingeniør Walther Johansen

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Foruten å bygge opp sitt eget forskningsområde ved Kjemisk institutt i tiden som dosent med de små midlene som var tilgjengelige skrev Haraldsen lærebøker i kjemi for skolen og et kompendium om metallene.

Som professor holdt Haraldsen i mange år begynnerforelesningene i uorganisk kjemi med et vell av demonstrasjonsforsøk som skapte entusiasme.

Som pensjonist skrev han mange artikler om kjemi i de trykte utgavene av Store norske leksikon.

Administrasjon

Haraldsen var dekanus ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i 1959–1963 og formann i byggekomiteen for Kjemibygningen som sto ferdig i 1968. Han var aktiv i Norsk Kjemisk Selskap hvor han var generalsekretær i 1948–1957.

Utvalgte publikasjoner

  • Hovedoppgaven: Eine röntgenographische und chemische Untersuchung über die termische Umbildung des Serpentins und des Talkes. (1930).
  • Doktoravhandlingen: Die tensimetrische Analyse der Systeme Gold-Phosphor, Silber-Phosphor und Kupfer-Phosphor. (1933).
  • Haraldsen, Haakon og Ragnar Melbye. Lærebok i kjemi for realskolen, 1941
  • Haraldsen, Haakon og Ragnar Melbye. Lærebok i kjemi for gymnaset , 1943
  • Forelesninger over uorganisk kjemi (metallenes kjemi). 2 bind, flere utgaver fra 1945.
  • «Industri og forskning i Tyskland». Tidsskrift for Kjemi og Bergvesen, nr. 1 (1937) s. 8–14.
  • «Innstilling fra Norsk Kjemisk Selskaps forskningskomité, samt videre planer for norsk forskning». Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi, nr. 9 (1945) s. 141–148.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg