Kjemiens historie

Kjemi er læren om stoffene så kjemiens historie er lang selv om kjemi som eget fag først oppsto på slutten av 1700-tallet.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bjørn Pedersen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 104 artikler: