Kjemiens historie

Kjemi er læren om stoffene, så kjemiens historie er lang, selv om kjemi som et eget fag først oppsto på slutten av 1700-tallet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bjørn Pedersen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 105 artikler: