Kjemiens historie er historien om hvordan mennesker har systematisert stoffer og forstått deres egenskaper og bruksområder. Kunnskaper i kjemi kom først i arbeidsmåter og tradisjoner i mange håndverk. Etter hvert ble kunnskapene systematisert, og hypoteser og teorier ble formulert som et ledd i å forstå det som skjedde. Kjemi som et eget vitenskapelig fag oppsto først på slutten av 1700-tallet. Hele artikkelen