Grue er en kommune sørøst i Innlandet fylke. Grue ligger langs Glomma i Solør mellom Åsnes i nord og Kongsvinger i sør, og strekker seg fra vannskillet mot Odalen i vest (cirka ti kilometer vest for Glomma) til grensen mot Sverige i øst (cirka 30 kilometer øst for Glomma). Hele artikkelen

Ny artikkel