Grue

Grue er en kommune sørøst i Innlandet fylke. Grue ligger langs Glomma i Solør mellom Åsnes i nord og Kongsvinger i sør, og strekker seg fra vannskillet mot Odalen i vest (cirka 10 kilometer vest for Glomma) til svenskegrensen i øst (cirka 30 kilometer øst for Glomma). . Hele artikkelen

Ny artikkel