Røgden, innsjø i Finnskogene i Grue kommune, Hedmark; 280 moh., 14,6 km2 på norsk side (en liten del ligger i Sverige). Sjøen har avløp ved Röjdan sørøstover til Vänern. Hovedtilløpet er Løvhaugsåa, som kommer fra Rotbergsjøen (Mellom- Røgden; 331 moh., 4,9 km2) i nord.